Vad betyder begreppet varumärkesskydd?

Den som är kreativ och vill skapa ett eget varumärke behöver känna till varumärkesskydd och hur det kan skydda din idé. Vill du tjäna pengar på din idé är det väldigt viktigt att skydda det du skapat väl och se till att ingen kopierar det. Söker man om varumärkesskydd och får det beviljat har man ensamrätt på verket i hela tio år. Detta skydd kan senare förlängas.

Vilka varumärkesskydd finns det?
Ett varumärkesskydd gäller grafiska varumärken. Det betyder inte att varumärket behöver innehålla ord, det kan också vara bara en speciell form eller figur. Varumärket kan dock också vara just ett eller flera ord, eller bokstavskombinationer. Grafiska skyddade varumärken som är välkända är exempelvis den svenska osten Herrgård® eller elektroniktillverkaren LG®. Man kan också skydda andra unika varumärken som uttrycks i annan form, exempelvis en melodi eller namn och typsnitt i en unik kombination.

Hur gör man för att få varumärkesskydd?
Det är en god idé att ta hjälp av någon kunnig inom området om man planerar att sätta ett varumärkesskydd på sin skapelse. Man kan behöva hjälp med administrationen och reglerna som omgärdar varumärkesskydd. När man har tänkt igenom sin idé och ansökan ordentligt kan man ansöka om skyddet hos Patent- och registreringsverket. Det är också möjligt att ansöka om att få ett skydd som gäller även i utlandet.